Skip to content

Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden doet u door het inschrijf/machtigingsformulier in te vullen.
U kunt 2 proeflessen volgen, daarna dient u het formulier in te vullen.
U ontvangt na het verzenden van het inschrijfformulier een mail die u nog moet bevestigen om de inschrijving definitief te maken.

Alle inschrijvingen van leden gebeuren onder onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Opzeggen kan alleen schriftelijk via ledenadministratie@dekievitenfijnaart.nl Opzegtermijn is 3 maanden voor de 1ste van de maand, bij leswisselingen is er geen opzegtermijn. Vragen over contributie, inschrijving of aanmelding kunt u ook via dit e-mailadres stellen.
 3. Bij wijziging van uw gegevens en/of lessen dient u dit zo snel mogelijk, per e-mail, door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@dekievitenfijnaart.nl
 4. Bij de Kieviten worden er soms leuke foto’s en korte filmpjes gemaakt die worden gebruikt voor publicatie op de website, voor de Facebookpagina, voor folders en andere zaken. Dit doen we natuurlijk om de verscheidenheid aan activiteiten en de sfeer bij de Kieviten weer te geven. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website en eigen FB pagina wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in Kieviten gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding, minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding. Er worden van de leden geen achternamen bij de foto’s geplaatst.
  Als leden, ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s dan worden de foto’s verwijderd. U kunt dit dan kenbaar maken bij het bestuur.
 5. De contributie wordt maandelijks geïnd per automatische incasso.
 6. Tijdens de les dient men voorgeschreven kleding en schoeisel te dragen. Deze kledingvoorschriften komen voort uit veiligheidsredenen. U kunt de kleding voorschriften downloaden: Kledingvoorschriften
 7. Uw gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging ivm alle verenigingsactiviteiten. De communicatie zal veelal via e-mail gebeuren.
 8. Algemene ledenvergadering.
  Deze vindt elk jaar plaats in mei en is bedoeld voor leden of ouders van leden.
  Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur toelichting op de zaken die in het voorgaande jaar van belang zijn geweest. Dit door middel van een verslag van de secretaris en een financieel jaarverslag van de penningmeester. Tijdens de ledenvergadering wordt de samenstelling van de diverse commissies bekrachtigd en worden nieuwe bestuursleden door de leden benoemd.
  Belangrijke beslissingen die het bestuur heeft genomen worden tijdens deze vergadering besproken. Zaken waar het bestuur de leden voor wil of moet raadplegen worden door middel van stemming aangenomen of verworpen.
Contributie bedraagt:

Lidmaatschap

€ 10,00

per maand

Selectie (2 uur training)

€ 20,00

per maand

Ieder uur training meer in de week

€10,00

per maand

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk via ledenadministratie@dekievitenfijnaart.nl

Opzegtermijn is 3 maanden voor de 1ste van de maand, bij leswisselingen is er geen opzegtermijn.